woensdag 22 augustus 2012

Crowdfundbrief NPE

Alweer een brief waarin gevraagd wordt om een bijdrage, deze keer van Bart FM Droog.
De NPE is de Nederlandse Poëzie Encyclopedie, waarvoor hij vraagt of u vriend of maecenas wilt worden, vanaf € 50 (vriend) of € 500 (maecenas).


-------------------------------------------------------------------------------------

Betreft: financiële ondersteuning Nederlandse Poëzie Encyclopedie.

Op 23 maart 2012 zijn de eerste pagina's van de 'Nederlandse Poëzie Encyclopedie' (NPE, www.nederlandsepoezie.org online geplaatst - een project waar al vanaf 1998 research voor gedaan is.
 De NPE is een online-naslagwerk dat een overzicht gaat bieden van alle Nederlandstalige professionele dichters, die op of vanaf 1 januari 1900 tot en met nu actief waren/zijn en hun dichtbundels, verschenen in of na 1900. Tevens bevat de NPE jaaroverzichten, met daarop alle bundels uit het desbetreffende jaar, alsmede de dichters die in dat jaar zijn overleden. Elke dichter en elke bundel zal er met een eigen pagina in worden opgenomen Om een indruk te krijgen kunt u de volgende pagina's al bezoeken: Marleen de Crée, F. Harmsen van Beek, Ingmar Heytze, Jean Pierre Rawie, J. Slauerhoff, Max Temmerman, Vrouwkje Tuinman, M. Vasalis, Simon Vestdijk, Driek van Wissen en Jan Wolkers: http://nederlandsepoezie.org/dichters/index.html

Zoals u begrijpt zal dit project jaren werk vergen. Er zullen duizenden biografie- en tienduizenden bundelpagina's gemaakt moeten worden. Al tijdens de productiefase kunnen velen gebruik maken van de groeiende informatie op de Encyclopedie-site. Van professionals tot liefhebbers, van professoren tot studenten, van journalisten tot kijkers, lezers en luisteraars, van leraren tot scholieren, van boekverkopers tot –kopers.

Het Nederlands Letterenfonds heeft met € 6250,- de startfase van dit project gesubsidieerd. Voor de continuering zijn we op zoek naar verdere financiële ondersteuning. Deze zoeken we deels bij de rijks- en provinciale overheden in Nederland en Vlaanderen en bij de grote en kleine cultuurfondsen. 

Om de kans op verdere subsidiëring door overheden en fondsen te vergroten is een Commissie van Aanbeveling opgericht. Deze bestaat uit Ton den Boon (hoofdredacteur van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal), Ann de Craemer (prozaïst/journalist/columnist bij De Morgen), Ingrid Hoogervorst (romancier en boekbespreker Tros Nieuwsshow, Radio 1, v/h literair recensent De Telegraaf), Aad Meinderts (directeur Letterkundig Museum, Den Haag), Peter Rehwinkel (burgemeester van Groningen), J.W. Remkes (Commissaris van de koningin in de provincie Noord-Holland), Willy Tibergien (oprichter Poëziecentrum Gent) en Dr. Ad Zuiderent (dichter en redacteur Kritisch Literatuur Lexicon, v/h Universitair docent Nieuwe Nederlandse Letterkunde Vrije Universiteit Amsterdam).

Gezien het huidige tijdsgewricht doen we ook deze oproep aan particulieren en het bedrijfsleven: Word Vriend of Maecenas van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie!Vanaf 50 euro bent u Vriend – en u wordt vermeld op http://nederlandsepoezie.org/sponsoren.html

Vanaf 500 euro bent u Maecenas – Uw naam wordt als zodanig vermeld op de sponsorpagina.Stort op: ING-rekening nr. 60.77.187 t.n.v. Bureau Droog, Eenrum.

IBAN: NL42INGB0006077187 BIC: INGBNL2A 

Onder vermelding van 'Vriend NPE' of 'Maecenas NPE'.Bent u zelf armlastig, maar heeft u wel vermogende vrienden of kennissen? Stuur dan deze crowdfund/bedelbrief aan hen door!Hoogachtend, namens de redactie van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie,Bart FM Droog, Eenrum
Stichting i/o. De Nederlandse Poëzie Encyclopedie -
www.nederlandsepoezie.org
Oosterstraat 29 9967 RV Eenrum (NL). Tel: 0595-49.18.30.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten